driver omställningen 
till fossilfrihet

i Stockholms - Södermanlands - Uppsala - Västmanlands - Örebro och Östergötlands län!

Mer information om
förnybara alternativ

 • Transportutmaningen

  Projektets syfte är att verka för att fler företag och offentliga aktörer ska ...

  Läs mer

 • Transportutmaningen

  Projektets syfte är att verka för att fler företag och offentliga aktörer ska ...

  Läs mer

 • Spetskraft 2020

  I Spetskraft 2020 ligger fokus på att utveckla lösningar så att fler elfordon ka ...

  Läs mer

 • Fossilfritt 2030

  Projektet handlar om att uppnå offensiva mål om fossilfrihet, driva på och unde ...

  Läs mer

 • Vägval 2030

  Vägval 2030 är ett samverkansprojekt som drivs av Region Örebro län i samverk ...

  Läs mer

 • Utveckling Biodriv Öst

  Omställningen till en fossilfri transportsektor är högaktuell och utgör en av ...

  Läs mer

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste