EXPERTSTÖD OCH SAMVERKAN FÖR OMSTÄLLNINGEN TILL ALLA FOSSILFRIA DRIVMEDEL!

Om BioDriv Öst

Vi förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål

Expertområden

Vi har expertkunskap inom bland annat fossilfria drivmedel som biogas, el, biodiesel, vätgas och etanol, men även inom områden som offentlig upphandling, cirkulär ekonomi och krisberedskap.

Samverkan

Vi för samman runt 80 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Vi bedriver projekt över länsgränserna och maximerar medlemsnyttan. Tillsammans driver vi omställningen till fossilfrihet!

Aktuellt

Mer information om fossilfria drivmedel