Förnybara alternativ | BioDriv Öst

Alla hållbara förnybara alternativ kommer att behövas om vi ska klara omställningen till en fossilfri transportsektor. Det råder i dag en stor samsyn kring att det inte finns något drivmedelsslag som ensamt kan ersätta all fossil bensin och diesel på ett hållbart sätt. Dessutom måste en stor andel av vårt bilåkande effektiviseras bort och ersättas med exempelvis resfria möten, gång, cykling och kollektivtrafik. Vilket förnybart alternativ som är bäst i varje enskild situation beror på en rad olika faktorer, och alla alternativ har sina styrkor och svagheter. Det handlar inte om att hitta det rätta alternativet, utan om att använda rätt lösning på rätt plats. BioDriv Öst kan hjälpa er att ta fram drivmedelstrategier som stöd för politiker, fleet managers, upphandlare med flera i arbetet att ta ett helhetsgrepp kring hållbara fordon och transporter.

 

Klicka på respektive förnybart alternativ för att ta del av mer information. Här kan du se animerade mytfilmer om förnybara alternativ.

                                        

 

Se filmen om DRIV-modellen som förklarar hur rätt lösning hamnar på rätt plats.

 

Se filmen som Energikontoret Östergötland tagit fram för att kommuner ska kunna inspirera sina anställda att tanka förnybart.

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB
 • Preem
 • Cortus Energy
 • Enköpings kommun
 • St1
 • Eskilstuna Energi & Miljö
 • Håbo kommun
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Käppalaförbundet
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Nordic Gas Solutions
 • Region Uppsala
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Sörmland
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Sala Heby Energi
 • Biokraft
 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Stockholm Gas
 • Stockholms Stad
 • Svensk Biogas
 • Gasum
 • Tekniska Verken i Linköping
 • Tyresö kommun
 • Uppsala kommun
 • Uppsala Vatten
 • VafabMiljö
 • Svealandstrafiken
 • Västerås Stad
 • Örebro kommun
 • Svensk Växtkraft
 • UL
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Järfälla kommun
 • Ekogas
 • Coop
 • Scania Sverige
 • Storsthlm
 • Linköpings kommun
 • Best Transport
 • Neste
 • Region Västmanland
 • Region Stockholm
 • ICA
 • Linköpings universitet
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Strängnäs kommun
 • Mälarhamnar
 • Svenska Retursystem
 • Danderyds kommun
 • Degerfors kommun
 • Fagersta kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Heby kommun
 • Huddinge kommun
 • Karlskoga kommun
 • Katrineholms kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Mjölby kommun
 • Motala kommun
 • Norrtälje kommun
 • Nykvarns kommun
 • Nyköpings kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Salems kommun
 • Sollentuna kommun
 • Sundbybergs stad
 • Södertälje kommun
 • Tyresö kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Upplands Väsby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Värmdö kommun
 • Åtvidabergs kommun
 • Finspångs kommun