Svensksåld etanol framställs till största delen av vete och majs, men kan produceras av i stort sett alla kolhydrater. År 2017 gav svensksåld etanol i genomsnitt cirka 60 procent lägre klimatpåverkan än bensin och den producerades i princip uteslutande av råvaror från Europeiska länder där majoriteten kom från Storbritannien, Sverige och Ukraina. Det finns viss svensk produktion från cellulosabaserad (skogsbaserad) råvara. Etanol kan blandas med bensin, antingen via höginblandning (E85 samt E75 vintertid) eller genom låginblandning. Etanol kan även nyttjas i nära hundraprocentig form i anpassade dieselmotorer för tunga fordon (ED95).

För- och nackdelar med etanol som drivmedel

+ Liten prisskillnad jämfört med fossilt alternativ

+ Mycket god infrastruktur (E85) i hela landet

+ Möjligt med enkel konvertering av existerande fordonspark till låg kostnad

+ Enkelt sätt att sänka klimatpåverkan i existerande fordonspark

 

- I huvudsak grödobaserade råvaror kan begränsa potentialen enligt nuvarande regelverk och produktionsteknik

- Begränsad mängd tillgängliga fordon i dagsläget

Etanolfordon

I början av 2019 rullade omkring 200 000 E85-fordon på svenska vägar men endast en tillverkare erbjuder nytillverkade personbilar vilket innebär att tillskottet av nya etanolbilar är lågt. En fordonsleverantör tillhandahåller specialanpassade tunga lastbilar och bussar som kan tankas med för ändamålet anpassad etanol (ED95).

Tankinfrastruktur för etanol

Sverige har mycket god tillgänglighet för E85 med över 1 000 tankställen i hela landet, medan publika tankställen för ED95 är ovanliga. De företag som använder detta drivmedel har ofta ett eget tankställe vilket är relativt enkelt att få på plats.

Framtid

Så länge utbudet av nyproducerade fordon att köpa på den svenska marknaden är begränsat lär etanol som drivmedel halka efter övriga förnybara alternativ. Etanol är dock ett av de största förnybara drivmedlen på den globala marknaden och befintliga bensinfordon kan med små medel konverteras till nyttjande av E85. För den tunga sektorn blir ED95 ett allt mer attraktivt alternativ.

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste