Det finns många myter och fördomar kring bilar som kan köra på förnybara drivmedel. Men vad är egentligen sant om de förnybara alternativen? För att öka kunskapen om förnybara drivmedel har BioDriv Öst i samverkan med flera länsstyrelser, regioner samt Power Circle, 2030-sekretariatet med flera tagit fram en serie av animerade kortfilmer. Till varje film finns dessutom ett faktablad med ytterligare fördjupning i ämnet. Du kan se alla filmer och läsa faktabladen nedan.

1. MYT: DET GÅR INTE ATT KÖRA LÅNGT MED ELBIL

Faktablad till film ett:

 

2. MYT: DET GÅR INTE ATT KÖRA LÅNGT MED BIOGASBIL

Faktablad till film två:

 

3. MYT: VI ÄR FÖR FÅ FÖR ATT PÅVERKA

Faktablad till film tre:

 

4. MYT: ELBILAR ÄR DÅLIGT FÖR KLIMATET

Faktablad till film fyra:

 

5. Myt: Det går inte att tanka förnybart någonstans

Faktablad till film fem:

 

6. Myt: Det är för dyrt med förnybart

Faktablad till film sex:

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland