Så upphandlas klimatsmarta, effektiva och innovativa transporter

Nu finns möjlighet att anordna en halvdagsworkshop i ert län med utgångspunkt i det nya informationsmaterialet Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter. BioDriv Öst har tagit initiativet till vägledningen och konceptet för tillhörande workshops som redan genomförts i bl.a. Uppsala, Linköping, Nyköping och Örebro. Nu har ni möjlighet att genomföra satsningen i er region! Workshopen fokuserar på den offentliga upphandlingen som verktyg för att nå både en fossilfri fordonsflotta och andra viktiga offentliga mål. Ta chansen att diskutera frågor som:

  • Hur ska vi gå tillväga för att ställa mer offensiva krav på fossilfrihet?
  • Vilken typ av krav kan och bör man ställa? 
  • Kan vi ställa nya typer av krav för att nå även andra viktiga samhällsmål?
  • Hur kan vi samverka för att öka kraften i omställningen till fossilfrihet i vår region?

Maria Losman, Ecoplan In Medio, har på uppdrag av BioDriv Öst tagit fram vägledningen och kommer att hålla i workshopen. Hon har arbetat med miljökrav i offentlig upphandling, i synnerhet klimat och energieffektivitet kopplat till fordon och transporter, sedan 90-talet och fokuserar idag på förändringsarbete i organisationer med inriktning på samhälls- och företagsnytta.

Vänligen kontakta info@biogasost.se för mer information och prisförslag.