Anordna en upphandlingsworkshop

Förnybara alternativUpphandlingsworkshop

SÅ UPPHANDLAS KLIMATSMARTA, EFFEKTIVA OCH INNOVATIVA TRANSPORTER

Anordna en halvdagsworkshop i ert län eller er organisation med utgångspunkt i informationsmaterialet Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter. BioDriv Öst har tagit initiativet till vägledningen och konceptet för tillhörande workshops som redan genomförts i flera län. Nu har ni möjlighet att genomföra satsningen i er region eller verksamhet! Workshopen fokuserar på den offentliga upphandlingen som verktyg för att nå både en fossilfri fordonsflotta och andra viktiga offentliga mål. Ta chansen att diskutera frågor som:

 • Hur ska vi gå tillväga för att ställa mer offensiva krav på fossilfrihet?
 • Vilken typ av krav kan och bör vi ställa?
 • Kan vi ställa nya typer av krav för att nå även andra viktiga samhällsmål?
 • Hur kan vi samverka för att öka kraften i omställningen till fossilfrihet i vår region?

Vägledningen har tagits fram av Maria Losman, Ecoplan In Medio och BioDriv Öst. Workshopen går att boka antingen med Maria Losman eller BioDriv Öst. Maria Losman har arbetat med miljökrav i offentlig upphandling, i synnerhet klimat och energieffektivitet kopplat till fordon och transporter, sedan 90-talet och fokuserar idag på förändringsarbete i organisationer med inriktning på samhälls- och företagsnytta.

Vänligen kontakta info@biodrivost.se för mer information och prisförslag.

SÅ UPPHANDLAS KLIMATSMARTA, EFFEKTIVA OCH INNOVATIVA TRANSPORTER
 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland