Anordna en upphandlingsworkshop

Förnybara alternativUpphandlingsworkshop

SÅ UPPHANDLAS KLIMATSMARTA, EFFEKTIVA OCH INNOVATIVA TRANSPORTER

Anordna en halvdagsworkshop i ert län eller er organisation med utgångspunkt i informationsmaterialet Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter. BioDriv Öst har tagit initiativet till vägledningen och konceptet för tillhörande workshops som redan genomförts i bl.a. Uppsala, Linköping, Nyköping och Örebro. Nu har ni möjlighet att genomföra satsningen i er region eller verksamhet! Workshopen fokuserar på den offentliga upphandlingen som verktyg för att nå både en fossilfri fordonsflotta och andra viktiga offentliga mål. Ta chansen att diskutera frågor som:

 • Hur ska vi gå tillväga för att ställa mer offensiva krav på fossilfrihet?
 • Vilken typ av krav kan och bör vi ställa?
 • Kan vi ställa nya typer av krav för att nå även andra viktiga samhällsmål?
 • Hur kan vi samverka för att öka kraften i omställningen till fossilfrihet i vår region?

Maria Losman, Ecoplan In Medio, har på uppdrag av BioDriv Öst tagit fram vägledningen och kommer att hålla i workshopen. Hon har arbetat med miljökrav i offentlig upphandling, i synnerhet klimat och energieffektivitet kopplat till fordon och transporter, sedan 90-talet och fokuserar idag på förändringsarbete i organisationer med inriktning på samhälls- och företagsnytta.

Vänligen kontakta info@biodrivost.se för mer information och prisförslag.

SÅ UPPHANDLAS KLIMATSMARTA, EFFEKTIVA OCH INNOVATIVA TRANSPORTER
 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland