Bränsleceller och vätgas | BioDriv Öst

Förnybara alternativBränsleceller

Förutom batterier kan elfordon drivas med bränsleceller. Detta eliminerar behovet av stora batterier (rena elbilar) eller en förbränningsmotor som räckviddsförlängare (laddhybrider). Vätgas är det vanligaste drivmedlet för bränslecellerna, som gör om kemisk energi i ett bränsle till elektricitet i fordonet. Enligt branschen är all vätgas som används som drivmedel i Sverige så kallad grön vätgas, d.v.s. vätgas där förnybar energi har använts för produktion.

För- och nackdelar med bränslecellsfordon

+ Inga lokala hälsofarliga utsläpp

+ Snabb tankning

+ Relativt lång räckvidd, cirka 50 mil per tankning

+ Godkända för att köras i miljözon klass 3 (miljözonsklassen med hårdast krav)

 

- Dyrare fordon

- Begränsad tankinfrastruktur

- Begränsat utbud av fordon

- Kostsam infrastruktur

Vätgasfordon

I slutet av 2022 fanns ett fåtal vätgasdrivna lätta fordonsmodeller i Sverige men flera tillverkare arbetar med att utveckla nya modeller vilket förväntas öka utbudet framöver Fordonen är jämförbara i pris med batterifordon. Bränslecellsfordon har dock vanligen räckviddsmässiga fördelar samt går snabbare att tanka. Om du vill veta mer om bränslecellsfordon och se vilka modeller som finns på den svenska marknaden kan du hitta mer i den här broschyren.

Tankinfrastruktur för vätgas

I slutet av 2022 fanns fem tankställen för vätgas i Sverige, från Umeå i norr till Göteborg i söder. Det pågår projekt för att utöka antalet tankställen i Sverige och EU driver på utvecklingen för vätgas. 10–20 vätgastankställen förväntas byggas i Sverige de närmsta åren vilket gör det betydligt lättare att köra på vätgas. Grön vätgas har vanligen ett slutpris likvärdigt diesel och bensin per körsträcka.

Framtid

Konceptbilar har visats upp där laddbara fordon använder vätgas som räckviddsförlängare. Detta eliminerar de problem som finns med att ha en förbränningsmotor som räckviddsförlängare men kan ändå utöka fordonets räckvidd betydligt. Tunga lastbilar förväntas lanseras inom några år och bussar finns på marknaden. Vissa tyngre fordon med stora vinster av elektrifiering förväntas relativt snart ha stor nytta av att använda bränsleceller istället för batterier där laddning från elnätet av olika skäl är dyrt eller opraktiskt.

Andra förnybara alternativ

Läs mer om biogas, biodiesel, el och etanol.