Kalendarium

upphandlingsnätverk_maj

TEMA: Uppföljning av miljökrav i upphandlade avtal. Vi kommer att lägga fokus på hur uppföljningsarbetet kan underlättas med smart formulerade kravställningar, olika stödverktyg och prata om hur uppföljningen kan genomföras på ett effektivt sätt rent konkret.

Läs mer
sep102024

Storregionalt nätverk för laddinfrastruktur

Tid: 12:00 f m - 12:00 f m
laddinfranätverk_sep

Save the date – mer info kommer!

Läs mer
upphandlingsnätverk_okt

Save the date – mer info kommer!

Läs mer
nov132024

Storregionalt nätverk för laddinfrastruktur

Tid: 12:00 f m - 12:00 f m
laddinfranätverk_nov

Save the date – mer info kommer!

Läs mer
dec42024

BioDriv Tinget 2024

Heldagsevenemang
Plats: Nalen, Stockholm och digitalt
Header_Tinget_1920x1080_save the date

Save the date – mer info kommer!

Läs mer