Kalendarium

Studiebesök - Cortus förgasningsanläggning för biomassa i Köping (Inställt)

2018-05-28

28 maj, Kungsängsvägen 22, Köping

(OBS: STUDIEBESÖKET ÄR INSTÄLLT)

Välkommen på studiebesök! Måndagen den 28e maj bjuder Cortus alla intresserade av teknik för förnybar energi på ett studiebesök på sin förgasningsanläggning för biomassa i Köping.

Är du intressserad av teknik för hållbar utveckling och förnybar energi?
Vill du lära dig mer om vad förgasning av biomassa kan bidra med?
Cortus AB har utvecklat den unika WoodRoll® förgasningstekniken. Genom att för- gasa restprodukter från till exempel skogsbruk kan stora mängder förnyelsebar metangas produceras. Med stöd av EUs LIFE+-program och projektet Biogas XPOSE står nu en tes-tanläggning för tekniken på plats i Köping.

 
 
 

Våra Medlemmar

  • Biogasbolaget i Mellansverige AB

  • Preem

  • Linde

  • Cortus Energy

  • Enköpings kommun

  • E.ON

  • Eskilstuna Energi & Miljö

  • Håbo kommun

  • IVL Svenska Miljöinstitutet

  • Käppalaförbundet

  • Lantbrukarnas Riksförbund

  • Nordic Gas Solutions

  • Region Uppsala

  • Region Örebro län

  • Region Östergötland

  • Region Sörmland

  • RISE Research Institutes of Sweden

  • Sala Heby Energi

  • Scandinavian Biogas

  • SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

  • SRV Återvinning

  • Stockholm Gas

  • Stockholms Stad

  • Svensk Biogas

  • Gasum

  • Tekniska Verken i Linköping

  • Tyresö kommun

  • Uppsala kommun

  • Uppsala Vatten

  • VafabMiljö

  • Svealandstrafiken

  • Västerås Stad

  • Örebro kommun

  • Svensk Växtkraft

  • UL

  • Askersunds kommun

  • Stockholm Vatten och Avfall

  • Järfälla kommun

  • Eskilstuna kommun

  • Sala kommun

  • Ekogas

  • Coop

  • Tierps kommun

  • FordonsGas Sverige

  • Scania Sverige

  • Storsthlm

  • Linköpings kommun

  • Best Transport

  • Neste