Kalendarium

Miniseminarium/workshop - elfordon och elnät

2019-04-03

3 april, Eskilstuna

Välkommen på ett miniseminarium om elfordon och elnät!

Hur kan vi elektrifiera fordonsflottor som exempelvis kollektivtrafiken när kapacitet saknas i elnätet? BioDriv Öst har på Region Uppsalas initiativ dragit igång projektet Spetskraft 2020 som kommer att undersöka olika möjliga lösningar på just denna utmaning. Se hela inbjudan här.

När: 3 april 2019
Var: ReTuna återbruksgalleria Eskilstuna, Folkestaleden 7
Tid: 10:30-12:45 (lunch 12:45-13:30)
Anmälan: Anmäl dig här senast 27 mars

Satsningen är en del av en heldag i BioDriv Östs regi, se hela dagens program här.

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland