Kalendarium

Miljökrav i entreprenadupphandlingar – hur ställer vi om till fossilfria arbetsmaskiner?

2020-10-09

9 oktober, webbmöte

Inom ramen för projektet Fossilfritt 2030 startar vi nu igång en storregional samverkansgrupp för fossilfria arbetsmaskiner.

Syftet med gruppen är att utbyta erfarenheter och samverka kring frågan hur vi kan jobba för att fasa ut fossila drivmedel till förmån för förnybara drivmedel i arbetsmaskiner. Utmaningen att ställa om till fossilfritt i arbetsmaskiner är något som alla offentliga aktörer står inför. Genom att lära av varandra och dela goda exempel i denna samverkansgrupp kan vi förhoppningsvis påskynda omställningen. Vid det första mötestillfället kommer vi främst att fokusera på hur vi kan nå fossilfrihet i arbetsmaskiner genom att ställa miljökrav i offentliga upphandlingar av entreprenader. 

En inbjudan till mötet kommer att mailas ut inom kort. Till dess kan ni läsa mer om mötet i denna preliminära inbjudan.

Anmäl dig via länken.

För att delta i dessa samverkansgrupper krävs deltagande i projektet Fossilfritt 2030 eller medlemskap i BioDriv Öst.

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland