Kalendarium

Årsmöte BioDriv Öst

2022-03-24

24 mars, digitalt

BioDriv Öst välkomnar sina medlemmar till en digital förmiddag! Dagen inleds med BioDriv Östs årsmöte. Därefter följer samtal med våra medlemmar om BioDriv Östs verksamhet och de insatser som vi tillsammans ser ett behov av att genomföra framöver. Under mötet bjuds det på både bakåtblick och framåtblick i vår verksamhet tillsammans med intressanta omvärldsanalyser kopplat till bland annat följande utmaningar:

• Omställning i ett nytt säkerhetspolitiskt läge
• Miljökrav i offentlig upphandling
• Privata transportköpare och transportutförare, hur hanterar vi exempelvis ökade och föränderliga drivmedelspriser?
• Utbyggnad av kapacitetsintensiv laddinfrastruktur
• Biogasens utveckling mot nya marknader och synergier med vätgas

Läs mer i inbjudan här och anmäl dig här.

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland