Kalendarium

Storregionalt upphandlingsnätverk för fossilfria transporter

2022-10-18

18 oktober, Stockholm

BioDriv Öst lanserar nu tillsammans med Mälardalsrådet ett nytt storregionalt upphandlingsnätverk för fossilfria transporter! 

Syftet med nätverket är att lära av varandras erfarenheter, diskutera aktuella frågor och samverka kring konkreta insatser. Detta för att fler kommuner och regioner i Mälardalsområdet ska ställa likartade offensiva miljökrav på fordon och drivmedel i upphandlingar.

Målgruppen för nätverket är tjänstepersoner som jobbar med upphandling, hållbarhet, klimat, miljö eller fordonsansvar i en kommun, region eller kommunalt/regionalt bolag i östra Mellansverige. För att delta behöver kommunen eller regionen vara medlemmar i BioDriv Öst, Mälardalsrådet eller delta i projektet Fossilfritt 2030.

Det första mötet genomförs tisdag den 18 oktober 09.30–14.30 i Mälardalsrådets lokaler i Kollektivtrafikens hus i anslutning till Stockholm C. Lunch ingår.

Anmäl dig här.

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland