Kalendarium

Årsmöte BioDriv Öst

2023-03-28

28 mars, Eskilstuna

Välkommen till traditionsenligt årsmöte & seminarium om fossilfria transporter!

Dagen inleds med BioDriv Östs årsmöte. Därefter följer samtal om BioDriv Östs verksamhet och de insatser som vi tillsammans ser ett behov av att genomföra framöver. Du får även möjlighet att tycka till om det vi har planerat under året!

Vi kommer dessutom att djupdyka i allt det som just nu händer på EU-nivå. Hur ser det egentligen ut framöver för omställningen för förnybara drivmedel? Emma Wiesner (C), EU-parlamentariker är på plats på årsmötet och svarar på våra frågor samt berättar mer om aktuella beslutsprocesser och allt det som sker i EU:s maskinerier.

Efter lunch blir det en intressant eftermiddag om fossilfria transporter. Läs mer om seminariet här.

Kallade: BioDriv Östs medlemmar. Flera personer kan delta från en och samma organisation, men bara en person är då röstberättigad. Officiell kallelse och handlingar mailas till medlemsorganisationens primära kontaktperson och till anmälda längre fram.
Datum: 28 mars 2023
Tid: Årsmöte 10.00–12.00 + lunch 12.00–13.00 + seminarium 13.00–15.30
Plats: Energy Evolution Center, Kungsgatan 61, Eskilstuna
Anmälan: Klicka här för anmälan, sista dag för anmälan är den 21 mars. Tänk på att du måste anmäla om du deltar på lunchen. 
Frågor: Vänligen kontakta felix.ek@biodrivost.se

Läs mer i inbjudan här.

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland