Kalendarium

Distansutbildning – offentlig upphandling av fossilfria transporter

2023-03-22

22 mars och 18 april, digitalt

Sveriges Åkeriföretag och BioDriv Öst bjuder in offentliga aktörer till en förmiddagsutbildning på distans. Du som är intresserad väljer att delta antingen i mars eller i april. Utbildningen riktar sig till upphandlare och beställare av upphandlingar som innehåller en betydande del transporter.

När: 22 mars 09.00–12.00 och 18 april 09.00–12.00
Kostnad: Gratis
Anmälan: Klicka här för att anmäla dig

Utbildningen tar sin utgångspunkt i Sveriges Åkeriföretags arbete med Fair Transport och BioDriv Östs vägledningar inom området. Tillsammans beskriver vi hur det kan bli lättare att ställa, och följa upp, klimat- och miljökrav på fordon, arbetsmaskiner och drivmedel. Du kommer även att få en hel del tips och råd kring att landa i en väl avvägd kravställning och ta del av goda exempel. Vi bidrar även med en aktuell omvärldsanalys.

Läs mer i inbjudan här.

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland