Kalendarium

Utbildning – Upphandling av fossilfria transporter och entreprenader

2023-04-19

Digitalt, 19 april

Hur kan en kommun eller region rent praktiskt gå till väga för att upphandla fossilfria transporter och entreprenader? Det går BioDriv Öst igenom vid detta utbildningstillfälle.

När: 19 april 13.00–15.30
Hur: Digitalt via Zoom
Anmälan: Via länken. Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildningen har sin utgångspunkt i den vägledning på området som BioDriv Öst tagit fram, som innehåller olika verktyg som gör det lättare att ställa klimat- och miljökrav på fordon, arbetsmaskiner och drivmedel samt även följa upp dessa krav. Utbildningen riktar sig till upphandlare på kommuner och regioner, samt andra som involveras i utformningen av klimat- och miljökrav i dessa upphandlingar, vilket kan vara exempelvis klimat- och miljöstrateger och fordonsansvariga.

Läs mer i inbjudan här.

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland