Vi är team BioDriv Öst!


Beatrice Torgnyson Klemme, VD

MSc Biologi och minor degree Organizational Leadership and Supervision

0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson(at)biodrivost.se

Beatrice är Biogas Östs VD, strateg, idéspruta och proffsnätverkare. Efter tjugo år i miljöbranschen varav tio år i biogasbranschen har hon koll på det mesta och de flesta.


Martin Ahrne, vice VD & senior projektledare

Civ.ing. teknisk biologi

0736 – 41 81 57
martin.ahrne(at)biodrivost.se

Martin har lång erfarenhet av att arbeta med EU-projekt, gårdsbaserad biogasproduktion samt fordon och drivmedel. Martin arbetar med drivmedelsstrategier och har koll på det här med bussar och kollektivtrafik. Nu tar han sig även an utmaningar kopplat till elektrifiering av stora fordonsflottor och elnät. Martin ansvarar för projektet Fossilfritt 2030 - transporter i Uppsala län.


Björn Isaksson, projektledare

Civ.ing. Energisystem

0768 – 19 52 82
bjorn.isaksson(at)biodrivost.se

Björn är drivmedelsstrateg och har koll på allt ifrån produktion till användning av biodiesel, etanol, biogas, metanol, DME, vätgas och el. Björn ansvarar för projektet Fossilfritt 2030 - fordon och drivmedel.


Felix Ek, projektledare

Civ.ing. Energisystem

0790 – 77 51 52
felix.ek(at)biodrivost.se

Felix har erfarenhet av att arbeta med elfordon och laddinfrastruktur i Stockholms stad, bland annat genom projektet Fixa laddplats. Felix har koll på det här med elfordon och laddinfrastruktur och han arbetar mycket med näringslivet i vår region, inte minst genom det stora projektet Transportutmaningen.


Ulf Troeng, projektledare

Civ.ing. System i teknik och samhälle

0761 – 09 32 70
ulf.troeng(at)biodrivost.se

Ulf har lång erfarenhet inom transportområdet, bland annat genom tjänster vid Transportforsk, Sweco och Naturvårdsverket. Ulf har stor kompetens inom elfordon, luftkvalitet, miljözoner och nationella policyfrågor inom transportområdet. Ulf arbetar med offentlig upphandling av fossilfria transporter samt ansvarar för projektet Fossilfritt 2030 - Stockholms län.


Olof Gunnarson, ekonomi och analys

Statsvetare

0707 – 52 05 24
olof.gunnarson(at)biodrivost.se

Olof är vår ekonom och EU-expert med erfarenhet av att arbeta i Bryssel på Region Östergötlands EU-kontor. Han är utbildad i statsvetenskap och nationalekonomi och besitter även lång erfarenhet av att arbeta med insatser inom information och kommunikation. Olof ansvarar för projektet Fossilfritt 2030 - Stockholms län.


Josefin Holmgren, kommunikatör

Fil.kand. medie- och kommunikationsvetenskap

0767 – 80 66 99
josefin.holmgren(at)biodrivost.se

Josefin är vår kommunikatör som är en fena på såväl skrivande som layout och design. Hon ansvarar bland annat för webbpublicering och sociala medier samt planerar konferenser och bistår med kommunikationskunskap i olika projekt.


Andreas Olsson, projektledare

0739 – 60 61 02
andreas.olsson(at)biodrivost.se

text kommer inom kort


Lovisa Gustafsson, projektledare

Civ.ing. Energisystem

0730 – 80 63 91
lovisa.gustafsson(at)biodrivost.se

text kommer inom kort


EMELIE HÖGBERG, JOURNALIST OCH KOMMUNIKATÖR (deltid)

Fil.kand. svenska med påbyggnad journalistik

0702 – 49 92 10
emelie.hogberg(at)biodrivost.se

Emelie är journalistutbildad språkvetare med vana av olika typer av textproduktion, såsom att skriva artiklar, pressmeddelanden och reportage. Hon arbetar också med att popularisera vetenskap, textredigering och att koka ner stora textmassor till mottagaranpassade informationsmaterial och faktablad.


MICHELLE EKMAN, PR- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEG

Civ. ing. Kemiteknik

0706 – 85 44 03
michelle.ekman(at)biodrivost.se

Michelle har en lång erfarenhet inom energiområdet, främst biogasbranschen, där hon har arbetat med allt ifrån säkerhets- till PR-frågor. Hon har haft olika roller, så som projektledare och marknadsutvecklare, där hon under åren har utvecklat ett brett kontaktnät både inom näringslivet och offentlig sektor. Nu ligger fokus på det strategiska arbetet inom PR och kommunikation. 


Tor Thomsson, projektassistent

Student civ.ing. Energisystem

0704 – 07 03 91
tor.thomsson(at)biodrivost.se

text kommer inom kort


Oscar Jonsson, projektassistent

Student Civ. ing. Energisystem

0727 – 07 17 47
oscar.jonsson(at)biodrivost.se

text kommer inom kort

Styrelse

 

Tobias arvidsson, ordförande

Regional utvecklingsdirektör, Region Uppsala
tobias.arvidsson(at)regionuppsala.se

  

GUSTAV ROGSTRAND, vice ordförande

Sektionschef Process- och miljöteknik, RISE Research Institutes of Sweden
gustav.rogstrand(at)ri.se

 

Erik Nordell

Utvecklingsingenjör, foU biogas Tekniska verken i Linköping
erik.nordell(at)tekniskaverken.se

 

Ulf arumskog

Verksamhetschef, Region Sörmland
ulf.arumskog(at)regionsormland.se

 

Therese Hjelseth

Områdeschef energi och klimat, Region Örebro län
therese.hjelseth(at)regionorebrolan.se

 

Pernilla Widén

Avdelningschef process, Vafab Miljö Kommunalförbund
pernilla.widen(at)vafabmiljo.se 

 

kajsa hedberg

Affärschef/vd, E.ON Biofor
kajsa.hedberg(at)eon.se

 

Kjell Johansson

LRF i Biogas Öst-regionen
kjell.johansson(at)d.lrf.se

 

Magnus ekblad

Regionråd, Region Västmanland
magnus.ekblad(at)regionvastmanland.se

 

Henrik Dahlsson

Senior Advisor Hållbara Transporter, Scania Sverige
henrik.dahlsson(at)scania.com


Henning singelsö

Regional Sales and Balancing Manager, Gasum
henning.singelso(at)gasum.com

Kontaktuppgifter

 

Post- och fakturadress

BioDriv Öst c/o Biogas Öst AB

Kungsgatan 30C
753 21 Uppsala

 

Besöksadress

Kungsgatan 30D
753 21 Uppsala

(vi sitter i högra/södra flygeln av St. Johanniskyrkan fem minuters promenad från centralstationen. )

 

Organisationsnummer

Biogas Öst AB: 556904-4166
Biogas Öst Ideell Förening: 802466-4768

 

Bildbank

Klicka här för pressbilder.

Se karta

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • E.ON

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Västerås Stad

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland