Post- och fakturadress

BioDriv Öst AB
Kungsgatan 28
753 21 Uppsala

Besöksadress

Kungsgatan 28
753 21 Uppsala

Organisationsnummer

BioDriv Öst AB: 556904-4166
BioDriv Öst Ideell Förening: 802466-4768

Pressbilder

Klicka här för pressbilder.

Hitta till oss