Om förnybara alternativ

Alla hållbara förnybara alternativ kommer att behövas om vi ska klara omställningen till en fossilfri transportsektor. Det råder i dag en stor samsyn kring att det inte finns något drivmedelsslag som ensamt kan ersätta all fossil bensin och diesel på ett hållbart sätt. Dessutom måste en stor andel av vårt bilåkande effektiviseras bort och ersättas med exempelvis resfria möten, gång, cykling och kollektivtrafik. Vilket förnybart alternativ som är bäst i varje enskild situation beror på en rad olika faktorer, och alla alternativ har sina styrkor och svagheter. Det handlar inte om att hitta det rätta alternativet, utan om att använda rätt lösning på rätt plats. BioDriv Öst kan hjälpa er att ta fram drivmedelstrategier som stöd för politiker, fleet managers, upphandlare med flera i arbetet att ta ett helhetsgrepp kring hållbara fordon och transporter.

 

Klicka på respektive förnybart alternativ för att ta del av mer information.

 

ElBränsleceller        BiogasEtanolBiodiesel

 

Ta del av filmer om förnybara drivmedel nedan:

 

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Askersunds kommun

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • FordonsGas Sverige

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland