Integritetspolicy

Om ossIntegritetspolicy

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Varför samlar vi in uppgifter på vår hemsida?

När du använder BioDriv Östs webbsidor kommer vi automatiskt att samla in och analysera din IP-adress och ditt surfbeteende. I detta arbete använder vi oss till exempel av verktyget Google Analytics. Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är vårt legitima intresse av att utveckla hemsidan och vår verksamhet.

För att hindra att information om dig sparas via Google Analytics kan du använda ett webbläsartillägg som du hittar här.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter endast av oss. I vissa fall kan det vara nödvändigt att våra IT-leverantörer samt andra leverantörer gör datahantering som ger åtkomst till uppgifterna. I dessa fall upprättas personuppgiftsbiträdesavtal med aktörerna för att säkerställa att dina personuppgifter inte behandlas till annat än vad som anges av oss.

Var behandlas dina personuppgifter?

Vi hanterar och lagrar normalt dina personuppgifter inom EU.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar endast personuppgifter så länge vi har laglig grund för detta. Till de flesta personuppgifter som lagras används principen intresseavvägning. I vissa fall kan personuppgifter behöva lagras under en längre tid för att efterleva annan lagstiftning såsom bokföringslagen eller EU-lagstiftning.

Om du har frågor om vår hantering av dina personuppgifter

Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt sätt att hantera personuppgifter. Om du har synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta oss på info@biodrivost.se

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland