Organisation

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.

Syftet med verksamheten är att främja en storregional samverkan som skapar en framgångsrik och långsiktigt hållbar regional utveckling. Verksamheten ska kännetecknas av politisk obundenhet, öppenhet samt avsaknad av vinstintresse.