Om oss | BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser. Vi ser helheten, och vi vet att alla hållbara alternativ behövs.

Vårt expertteam arbetar både stödjande och pådrivande för att underlätta samverkan, forskning, utveckling, regional produktion och distribution av biodrivmedel samt insatser kopplat till laddinfrastruktur och elfordon. Vi är måna om att vår rådgivning, vårt påverkansarbete och våra ställningstaganden ska vara långsiktiga, transparenta och konsekventa. Vår organisation för samman runt 60 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi.

Vi vill göra BioDriv Öst-regionen ledande i omställningen till en fossilfri transportsektor – och till en förebild för andra att ta efter!

Läs mer i vårt infoblad om BioDriv Öst här.

BioDriv Öst driver även nätverket Biogas Öst som arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.

 

 

BioDriv Öst ger tillgång till:

 • Expertkompetens och omvärldsbevakning – Vi utgör en regional kunskapsresurs dit regionens aktörer kan vända sig när det gäller samtliga förnybara drivmedel. Kansliet arbetar långsiktigt och tar tillvara erfarenheter från tidigare satsningar samt utgör en regional nod för utvecklingen inom området. Genom samverkan kan vi verka långsiktigt, kostnadseffektivt och kontinuerligt så att hjulet inte uppfinns på nytt samt se till att nyttan av våra medlemmars resurser maximeras.

 • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra aktörer genom tillgång till vårt stora regionala och nationella nätverk samt via deltagande i våra nätverksträffar, seminarier och konferenser. Antingen helt kostnadsfritt eller till reducerat pris.

 • Utbildning och inspiration – Vi deltar i och hjälper er att arrangera såväl externa som interna arrangemang för att öka takten i omställningen till fossilfria transporter. Vi tar även fram informationsmaterial och goda exempel inom de områden som våra aktörer efterfrågar.

 • Marknadsföring av er organisation som en aktör som bidrar aktivt i omställningen till fossilfria transporter och ett hållbart samhälle.

 • Bidragsansökningar och EU-projekt – Vi ger stöd och rådgivning för att vår region ska kunna ta del av investeringsstöd till produktion, infrastruktur och användning av förnybara drivmedel. Vi har även spetskompetens kring att söka EU-medel och driva EU-projekt.

 • En drivande partner – Vårt arbete inom området ligger i framkant och vi initierar satsningar som vi och våra medlemmar anser behövs för att målet om en fossilfri transportsektor ska nås. Vid behov arbetar vi även med regionalt och nationellt påverkansarbete samt med innovation och teknikutveckling.

 • Drivmedelsstrategier och kravställning – Vi hjälper offentliga aktörer och företag att utveckla och implementera strategier för ökad användning av förnybara drivmedel. Detta innefattar stöd i arbetet med utveckling av infrastruktur, vägledning kring fordon på marknaden samt åtgärder för ökad användning av såväl el som biodrivmedel. Vi ger även råd och stöd samt driver ett aktivt utvecklingsarbete för en ökad andel förnybart vid upphandling av transportintensiva tjänster.

 

 

 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB
 • Preem
 • Cortus Energy
 • Enköpings kommun
 • St1
 • Eskilstuna Energi & Miljö
 • Håbo kommun
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Käppalaförbundet
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Nordic Gas Solutions
 • Region Uppsala
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Sörmland
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Sala Heby Energi
 • Biokraft
 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Stockholm Gas
 • Stockholms Stad
 • Svensk Biogas
 • Gasum
 • Tekniska Verken i Linköping
 • Tyresö kommun
 • Uppsala kommun
 • Uppsala Vatten
 • VafabMiljö
 • Svealandstrafiken
 • Västerås Stad
 • Örebro kommun
 • Svensk Växtkraft
 • UL
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Järfälla kommun
 • Ekogas
 • Coop
 • Scania Sverige
 • Storsthlm
 • Linköpings kommun
 • Best Transport
 • Neste
 • Region Västmanland
 • Region Stockholm
 • ICA
 • Linköpings universitet
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Strängnäs kommun
 • Mälarhamnar
 • Svenska Retursystem
 • Danderyds kommun
 • Degerfors kommun
 • Fagersta kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Heby kommun
 • Huddinge kommun
 • Karlskoga kommun
 • Katrineholms kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Mjölby kommun
 • Motala kommun
 • Norrtälje kommun
 • Nykvarns kommun
 • Nyköpings kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Salems kommun
 • Sollentuna kommun
 • Sundbybergs stad
 • Södertälje kommun
 • Tyresö kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Upplands Väsby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Värmdö kommun
 • Åtvidabergs kommun
 • Finspångs kommun