Klimatsmarta och förnybara bränslen vid transportarbete under mark

Rapporten syftar till att utreda om etanol- och metangasfordon medför högre risker än dieselfordon och om dessa risker kan minskas eller helt undvikas.

RISE har på uppdrag av Stockholms stad, Biogas Öst med BioDriv Öst, Scania Sverige, Lantmännen Agroetanol, SEKAB Biofuels & Chemicals och Volvo Trucks undersökt hur det fungerar med klimatsmarta och förnybara drivmedel under mark.

Resultaten visar bland annat att Etanol (ED95) medför en förhöjd risk för ansamling av bränsleångor i låga punkter. Komprimerad biogas (CBG) ger en förhöjd risk för jetflamma och tryckkärlsexplosion vid brand och flytande biogas (LBG) har en mindre eller jämförbar risk med diesel för samtliga identifierade scenarier. Det är dock möjligt att vidta skyddsåtgärder som gör att de undersökta drivmedlen ger en riskbild som är jämförbar med diesel, förslag på sådana skyddsåtgärder ges i rapporten.

Tillbaka till listan
 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Linde

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • SRV Återvinning

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland