Miljöbilar i taxiupphandling

I allt fler upphandlingar av avtal som omfattar persontransporter med personbil som färdtjänst, skolskjuts och omsorg har det blivit vanligare med skarpare miljökrav som bland annat omfattar drivmedelsspecifika krav. Miljökraven omfattar ofta att en ökande andel av personbilarna ska vara typgodkända för eldrift (ej hybrid eller laddhybrid) eller biogas. Nästan utan undantag är det taxiföretag som svarar på dessa upphandlingar vilket gör att skarpare miljökrav påverkar vilka bilar företagen kan välja att inkludera i sin fordonsflotta. Utbudet av el- och biogasfordon är begränsat jämfört med dieselfordon som idag är det vanligaste drivmedlet för taxibilar.

Detta material sammanfattar tillgängliga el- och gasdrivna fordonsmodeller som skulle kunna vara lämpliga som taxifordon utifrån de komfortkrav och de miljökrav som ställs på bilarna inom upphandlingar av persontransporter. Materialet är uppdelat efter elfordon, fabriksbyggda gasbilar och efterkonverterade gasbilar.

Tillbaka till listan
 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland