Remissvar | BioDriv Öst

PublikationerRemissvar

Yttrande gällande promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten

Läs och ladda ner vårt remissvar här.

BioDriv Öst lämnar på eget initiativ ett remissvar med synpunkter på promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten.

Synpunkter i korthet:

 • Förslaget riskerar att få genomgripande konsekvenser för transportsektorns omställning och det leder sannolikt till en ökad klimatpåverkan Konsekvenserna av att inkludera rena och höginblandade flytande biodrivmedel i reduktionsplikten är svåra att förutsäga i sin helhet. Det är oroande, eftersom regeringen framhållit reduktionsplikten som ett av de viktigaste styrmedlen för att nå 2030-målet för transportsektorn. Mycket tyder på att förslaget leder till mer utsläpp jämfört med fortsatt skattebefrielse och därmed försvåras möjligheterna att nå Sveriges klimatmål.

 • Förslaget begränsar möjligheterna att ställa om till fossilfria transporter Om förslaget blir verklighet begränsar det kraftigt handlingsvägarna för alla de kommuner, regioner och företag som redan i dag går före och driver på omställningen till fossilfria transporter. De aktörer som nyttjar rena och höginblandade flytande biodrivmedel kommer att få svårt att, till en rimlig kostnad, bidra till minskade utsläpp utöver de lagstadgade reduktionspliktsnivåerna. Begränsade handlingsvägar till fossilfria transporter gör omställningen betydligt mer sårbar i ett helhetsperspektiv.

 • Förslaget gör det svårt att förstå olika förnybara drivmedels bidrag till minskade utsläpp Ur ett konsumentperspektiv innebär förslaget att det blir betydligt svårare att förstå hur mycket olika förnybara drivmedel bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser. En minskad förståelse och sannolikt vilseledande konsumentinformation riskerar att urholka acceptansen för de genomgripande förändringar som krävs för att ställa om transportsektorn, och övriga samhället, till fossilfrihet.

 • Fortsatt skattebefrielse ska vara förstahandsalternativet I första hand bör regeringen kraftfullt verka för fortsatt skattebefrielse för alla hållbart producerade rena och höginblandade biodrivmedel, såväl flytande som gasformiga. Kunskapshöjande insatser behövs inom EU för att skapa en större förståelse för hur biodrivmedel kan bidra till både en minskad klimatpåverkan och en ökad krisberedskap. BioDriv Öst anser även att regeringen bör arbeta för att differentierade skattesatser tillåts i det nya energiskattedirektivet.

Läs mer i dokumentet.

Tillbaka till listan
 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB
 • Preem
 • Cortus Energy
 • Enköpings kommun
 • St1
 • Eskilstuna Energi & Miljö
 • Håbo kommun
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Käppalaförbundet
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Nordic Gas Solutions
 • Region Uppsala
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Sörmland
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Sala Heby Energi
 • Biokraft
 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Stockholm Gas
 • Stockholms Stad
 • Svensk Biogas
 • Gasum
 • Tekniska Verken i Linköping
 • Tyresö kommun
 • Uppsala kommun
 • Uppsala Vatten
 • VafabMiljö
 • Svealandstrafiken
 • Västerås Stad
 • Örebro kommun
 • Svensk Växtkraft
 • UL
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Järfälla kommun
 • Ekogas
 • Coop
 • Scania Sverige
 • Storsthlm
 • Linköpings kommun
 • Best Transport
 • Neste
 • Region Västmanland
 • Region Stockholm
 • ICA
 • Linköpings universitet
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Strängnäs kommun
 • Mälarhamnar
 • Svenska Retursystem
 • Danderyds kommun
 • Degerfors kommun
 • Fagersta kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Heby kommun
 • Huddinge kommun
 • Karlskoga kommun
 • Katrineholms kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Mjölby kommun
 • Motala kommun
 • Norrtälje kommun
 • Nykvarns kommun
 • Nyköpings kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Salems kommun
 • Sollentuna kommun
 • Sundbybergs stad
 • Södertälje kommun
 • Tyresö kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Upplands Väsby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Värmdö kommun
 • Åtvidabergs kommun
 • Finspångs kommun