Remissvar | BioDriv Öst

PublikationerRemissvar

Yttrande gällande Transportstyrelsens utredning (TSG 2020-11409) om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B

Läs och ladda ner vårt remissvar här.

BioDriv Öst lämnar på eget initiativ ett remissvar med synpunkter på ovanstående utredning.

Synpunkter i korthet:

 • BioDriv Öst avstyrker förslaget om att inte införa undantaget. Vi uppmanar regeringen att tillåta personer med B-körkort att framföra el- eller biogasdrivna fordon med en totalvikt över 3 500 kg, men inte över 4 250 kg, enligt liknande modell som Tyskland och flera andra EU-länder gjort.
 • Utöver minskad klimatpåverkan skulle ett undantag som banar väg för el- och gasdrift i fler lätta lastbilar ge en rad andra fördelar. Den svenska flottan med lätta lastbilar skulle då bli mindre beroende av dieseldrift, vilket är en sårbarhet ifall kriser uppstår som minskar tillgängligheten på diesel eller HVO. Samtidigt skulle en påskyndad omställning till el och biogas i lätta lastbilar bidra till ökad självförsörjning, då både biogas och el främst produceras inom landet. Därtill skulle det leda till bättre stadsmiljöer, eftersom framför allt drift på el, men även biogas, leder till minskat buller och lägre hälsofarliga utsläpp jämfört med dieseldrivna lätta lastbilar.
 • I dagsläget råder det brist på chaufförer med C-körkort. Så länge som det är fallet är det inte rimligt att anta att de ska köra lätta lastbilar på el och biogas som har en totalvikt strax över 3 500 kg. Dessa chaufförer behövs för att hålla Sveriges tunga transporter rullande.
 • Transportstyrelsens redovisning av lastvikter för lätta eldrivna lastbilar i utredningen är bristfällig och speglar inte den verklighet där efterfrågan på längre räckvidd i detta segment kräver tyngre batterier. Ett införande av undantaget är nödvändigt för att möjliggöra eldrift i lätta lastbilar som kör lite längre sträckor eller behöver energikrävande utrustning för att klara uppdraget.
 • Ett undantag får inte äventyra trafiksäkerheten. Därför anser vi att ett undantag bör villkoras med extra utbildningskrav. Utbildningen bör ta hänsyn till chaufförens arbetsuppgifter och den förhöjda risk en högre totalvikt medför.
Tillbaka till listan
 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB
 • Preem
 • Cortus Energy
 • Enköpings kommun
 • St1
 • Eskilstuna Energi & Miljö
 • Håbo kommun
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Käppalaförbundet
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Nordic Gas Solutions
 • Region Uppsala
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Sörmland
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Sala Heby Energi
 • Biokraft
 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Stockholm Gas
 • Stockholms Stad
 • Svensk Biogas
 • Gasum
 • Tekniska Verken i Linköping
 • Tyresö kommun
 • Uppsala kommun
 • Uppsala Vatten
 • VafabMiljö
 • Svealandstrafiken
 • Västerås Stad
 • Örebro kommun
 • Svensk Växtkraft
 • UL
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Järfälla kommun
 • Ekogas
 • Coop
 • Scania Sverige
 • Storsthlm
 • Linköpings kommun
 • Best Transport
 • Neste
 • Region Västmanland
 • Region Stockholm
 • ICA
 • Linköpings universitet
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Strängnäs kommun
 • Mälarhamnar
 • Svenska Retursystem
 • Danderyds kommun
 • Degerfors kommun
 • Fagersta kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Heby kommun
 • Huddinge kommun
 • Karlskoga kommun
 • Katrineholms kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Mjölby kommun
 • Motala kommun
 • Norrtälje kommun
 • Nykvarns kommun
 • Nyköpings kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Salems kommun
 • Sollentuna kommun
 • Sundbybergs stad
 • Södertälje kommun
 • Tyresö kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Upplands Väsby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Värmdö kommun
 • Åtvidabergs kommun
 • Finspångs kommun