Remissvar | BioDriv Öst

PublikationerRemissvar

Yttrande gällande promemorian pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

Läs och ladda ner vårt remissvar här.

BioDriv Öst lämnar på eget initiativ ett remissvar med synpunkter på ovanstående promemoria.

Synpunkter i korthet

BioDriv Öst anser att en pausad höjning av reduktionsplikten år 2023 är ett dåligt förslag. Det är direkt kontraproduktivt vad gäller både långsiktig prisstabilitet för drivmedel, ökad krisberedskap och transportsektorns omställning till fossilfrihet.

BioDriv Öst har full förståelse för det utmanande och extraordinära läge som råder och den påverkan det har på drivmedelspriserna den senaste tiden. Vi anser dock att en pausad höjning av reduktionsplikten är fel sätt att hantera situationen. Dels för att det skapar osäkerhet kring långsiktigheten i ett av de viktigaste styrmedlen för att nå transportsektorns klimatmål till 2030. Dels för att reduktionsplikten bidrar till att öka den inhemska produktionen av biodrivmedel, vilket stärker totalförsvaret och minskar importberoendet av fossil energi från tveksamma regimer. Dessutom skulle en pausad höjning av reduktionsplikten 2023 innebära ökade utsläpp med ca 880 000 ton växthusgaser, vilket helt går på tvärs med IPCC:s senaste mycket tydliga budskap om att omställningen till förnybar energi de närmaste åren behöver accelerera kraftigt.

BioDriv Öst anser att en pausad höjning av reduktionsplikten påverkar uppbyggnaden av Sveriges totalförsvar negativt. Detta eftersom reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel för att öka den inhemska produktionen av biodrivmedel, som är en viktig del i att stärka Sveriges förmåga att hålla samhällskritiska transporter rullande i händelse av kris eller krig.

BioDriv Öst anser att regeringen bör tillsätta en utredning. En utredning som ser över införandet av ett eller flera styrmedel som stärker Sveriges totalförsvar i synergi med att bidra till att uppnå våra klimatmål. Då kan vi minska vår utsatthet för svängningar i råoljepriser samt importberoende från Ryssland och andra länder som saknar respekt för mänskliga rättigheter. En sådan utredning bör inkludera förslag på utformning av ett beredskapskontrakt för samhällsomställning.

Tillbaka till listan
 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB
 • Preem
 • Cortus Energy
 • Enköpings kommun
 • St1
 • Eskilstuna Energi & Miljö
 • Håbo kommun
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Käppalaförbundet
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Nordic Gas Solutions
 • Region Uppsala
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Sörmland
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Sala Heby Energi
 • Biokraft
 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Stockholm Gas
 • Stockholms Stad
 • Svensk Biogas
 • Gasum
 • Tekniska Verken i Linköping
 • Tyresö kommun
 • Uppsala kommun
 • Uppsala Vatten
 • VafabMiljö
 • Svealandstrafiken
 • Västerås Stad
 • Örebro kommun
 • Svensk Växtkraft
 • UL
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Järfälla kommun
 • Ekogas
 • Coop
 • Scania Sverige
 • Storsthlm
 • Linköpings kommun
 • Best Transport
 • Neste
 • Region Västmanland
 • Region Stockholm
 • ICA
 • Linköpings universitet
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Strängnäs kommun
 • Mälarhamnar
 • Svenska Retursystem
 • Danderyds kommun
 • Degerfors kommun
 • Fagersta kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Heby kommun
 • Huddinge kommun
 • Karlskoga kommun
 • Katrineholms kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Mjölby kommun
 • Motala kommun
 • Norrtälje kommun
 • Nykvarns kommun
 • Nyköpings kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Salems kommun
 • Sollentuna kommun
 • Sundbybergs stad
 • Södertälje kommun
 • Tyresö kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Upplands Väsby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Värmdö kommun
 • Åtvidabergs kommun
 • Finspångs kommun