Remissvar | BioDriv Öst

PublikationerRemissvar

Yttrande gällande KN2023/03617 – Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Läs och ladda ner vårt remissvar här.

BioDriv Öst lämnar på eget initiativ ett remissvar med synpunkter på ovanstående promemoria.

Synpunkter i korthet

 • BioDriv Öst anser i första hand att förslaget till sänkt reduktionsplikt inte bör genomföras. Nyttan med förslaget är högst osäker samtidigt som påverkan på Sveriges uppsatta miljö- och klimatmål inte har analyserats grundligt.

 • BioDriv Öst anser att om en sänkning av reduktionspliktsnivåer genomförs bör ett antal analyser omgående genomföras:
  • Hur påverkas Sveriges omställning till en fossilfri fordonsflotta av en nedjustering av reduktionsplikten, inte minst då det sker samtidigt som stöd för elektrifiering av fordonsflottan nedmonteras (avskaffad elbilsbonus, begränsat elbuss-stöd, aviserad utfasning av stöd för klimatbonuslastbilar)?
  • Hur blir den faktiska prispåverkan vid en minskad reduktionsplikt samt analys över prispåverkan för olika reduktionspliktsnivåer?
  • Hur blir effekten av ett eventuellt lägre bensin- och dieselpris på konkurrenskraften för mer energieffektiva transportslag som exempelvis sjöfart och tåg? 
  • Hur påverkas investeringsviljan för inhemsk produktion av biodrivmedel och vilka effekter får detta i ett krisberedskaps- och totalförsvarsperspektiv?
 • Om förslaget genomförs bör en kontrollstation genomföras redan vid halvårsskiftet 2024 för att analysera om den utlovade prisskillnaden har förverkligats.

 • Om reduktionspliktsnivåerna justeras ned måste regeringen snarast presentera kompletterande åtgärder som kompenserar för de ökade utsläppen redan år 2024 och därefter för varje år fram till och med år 2030.
Tillbaka till listan
 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB
 • Preem
 • Cortus Energy
 • Enköpings kommun
 • St1
 • Eskilstuna Energi & Miljö
 • Håbo kommun
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Käppalaförbundet
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Nordic Gas Solutions
 • Region Uppsala
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Sörmland
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Sala Heby Energi
 • Biokraft
 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Stockholm Gas
 • Stockholms Stad
 • Svensk Biogas
 • Gasum
 • Tekniska Verken i Linköping
 • Tyresö kommun
 • Uppsala kommun
 • Uppsala Vatten
 • VafabMiljö
 • Svealandstrafiken
 • Västerås Stad
 • Örebro kommun
 • Svensk Växtkraft
 • UL
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Järfälla kommun
 • Ekogas
 • Coop
 • Scania Sverige
 • Storsthlm
 • Linköpings kommun
 • Best Transport
 • Neste
 • Region Västmanland
 • Region Stockholm
 • ICA
 • Linköpings universitet
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Strängnäs kommun
 • Mälarhamnar
 • Svenska Retursystem
 • Danderyds kommun
 • Degerfors kommun
 • Fagersta kommun
 • Hallsbergs kommun
 • Heby kommun
 • Huddinge kommun
 • Karlskoga kommun
 • Katrineholms kommun
 • Lekebergs kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Mjölby kommun
 • Motala kommun
 • Norrtälje kommun
 • Nykvarns kommun
 • Nyköpings kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Salems kommun
 • Sollentuna kommun
 • Sundbybergs stad
 • Södertälje kommun
 • Tyresö kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Upplands Väsby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Värmdö kommun
 • Åtvidabergs kommun
 • Finspångs kommun