Verksamhetsberättelser

PublikationerVerksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2022

I verksamhetsberättelsen för 2022 får du ta del av hela BioDriv Östs år. Läs mer om vår verksamhet, pågående projekt och det vi har arbetat med under året. Dessutom finns statistik kring utvecklingen av förnybara alternativ i regionen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2021

I verksamhetsberättelsen för 2021 får du ta del av hela BioDriv Östs år. Läs mer om vår verksamhet, pågående projekt och det vi har arbetat med under 2021. Dessutom finns statistik kring utvecklingen av förnybara alternativ i regionen.

Läs mer
 
 
 

Våra Medlemmar

 • Biogasbolaget i Mellansverige AB

 • Preem

 • Cortus Energy

 • Enköpings kommun

 • St1 Biogas

 • Eskilstuna Energi & Miljö

 • Håbo kommun

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Käppalaförbundet

 • Lantbrukarnas Riksförbund

 • Nordic Gas Solutions

 • Region Uppsala

 • Region Örebro län

 • Region Östergötland

 • Region Sörmland

 • RISE Research Institutes of Sweden

 • Sala Heby Energi

 • Scandinavian Biogas

 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

 • Stockholm Gas

 • Stockholms Stad

 • Svensk Biogas

 • Gasum

 • Tekniska Verken i Linköping

 • Tyresö kommun

 • Uppsala kommun

 • Uppsala Vatten

 • VafabMiljö

 • Svealandstrafiken

 • Örebro kommun

 • Svensk Växtkraft

 • UL

 • Stockholm Vatten och Avfall

 • Järfälla kommun

 • Eskilstuna kommun

 • Sala kommun

 • Ekogas

 • Coop

 • Tierps kommun

 • Scania Sverige

 • Storsthlm

 • Linköpings kommun

 • Best Transport

 • Neste

 • Region Västmanland

 • Region Stockholm

 • ICA

 • Linköpings universitet

 • Länsstyrelsen Västmanland