Attityder till produktion av biogas hos animalieproducenter i Västmanlands län

HS Konsult har på uppdrag av Biogas Öst genomfört en studie av lantbrukares attityder till biogasproduktion.