Avsättning för rötrest och rötslam i Biogas Östs region

I rapporten visas genom diagram och kortfattade resonemang hur avsättningen för rötrest och rötslam från regionens biogasanläggningar ser ut idag.