Biogas, tillväxt & sysselsättning

Hur påverkar produktion och användning av biogas tillväxt och sysselsättning i Biogas Östs region?