Biogasdistribution - från lokal till regional hantering

I denna rapport jämförs olika distributionstekniker för fordonsgas avseende distributionskostnader, energieffektivitet samt klimat- & miljöaspekter.