Biogasens samhällsnyttor i en cirkulär ekonomi

En broschyr om biogasens roll i en cirkulär ekonomi, baserad på den mer omfattande rapporten.