Biogaspotential hos Våtmarksgräs

Syftet med rapporten har varit att kartlägga våtmarker i Biogas Östs region lämpliga att skörda samt att undersöka biogaspotentialen i detta våtmarksgräs.