Biogasproduktion vid lantbrukskluster nära Västerås och Sala

Syftet med denna studien är att beräkna systemkostnaden för produktion av fordonsgas från stallgödsel i Västerås och Sala kommuner.