Broschyr om biogas, tillväxt och sysselsättning

Rapporten om biogas, tillväxt och sysselsättning har sammanfattats i en lättläst broschyr som kan spridas till beslutsfattare och allmänhet. Broschyren presenterar de viktigaste slutsatserna kring ekonomiska konsekvenser av ökad biogasproduktion i Biogas Östs region. Sysselsättning, tillväxt och besparingar genom minskad negativ miljöpåverkan berörs.

Till rapporten