En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län 2009

Syftet med studien var att undersöka vilka fordonsparker i Uppsala län som har gasfordon, om det finns intresse för att köpa in gasfordon, samt vilka för- respektive nackdelar man generellt ser med biogas och/eller fordonsgas.