Fordonsgas från Deponier - en potentialstudie i Biogas Öst-regionen

Jessica Willéns examensarbete som syftar till att undersöka möjligheterna för produktion av fordonsgas från deponier i Biogas Öst-regionen.