Förstudie av förutsättningar för en biogassatsning inom KAK-kommunerna

WSP Analys & Strategi har på uppdrag av Biogas Öst genomfört en förstudie om en biogassatsning i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör, de så kallade KAK-kommunerna.