Förutsättningar & framgångsfaktorer för utvecklingen av biogas inom regionerna för Biogas Öst

Grontmij har inom projektet ”Förankring Biogas Öst” utrett förutsättningarna för biogasens utveckling inom regionerna för Biogas Öst.