Förutsättningar och potential för vallodling till biogasproduktion i Västmanland

Syftet med studien är att belysa potentialen i substrat från vallodling i kombination med gödsel i redan identifierade kluster. Målet är att studien skall underlätta satsningar på biogasproduktion och kunna fungera som ett underlag inför planering av biogassatsningar i området.