Handla biogas

Rapporten utreder vilka lagar som gäller för offentlig upphandling av biogas som drivmedel.