Kartläggning av substrat för ökad biogasproduktion

I rapporten illustreras och diskuteras hur organiskt avfall behandlas i regionen idag, samt vilka möjliga ”nya” substrat som skulle kunna vara tillgängliga för en ökad biogasproduktion.