Slutrapport - Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad

Projektet har syftat till att skapa intresse och marknad för biogas i Södermanland genom att visa på hur LänsTrafiken Sörmland kan övergå till biogas som huvudsakligt drivmedel.