Småskaliga tankställen för biogas

Exempel på genomförda projekt med tekniska och affärsmässiga lösningar. En rapport med goda exempel på nya affärslösningar och tekniska koncept som kan förenkla uppförandet av gastankställen.