TCO-rapport: Vad kostar fordonsägandet egentligen?

Vad det kostar att äga ett fordon beror på många olika faktorer, till exempel hur länge fordonet ska ägas, vilken typ av fordon det är, vilket drivmedel det använder och hur stor värdeminskningen blir. Det viktiga är att försöka hitta de faktorer som gör störst skillnad på totalkostnads- kalkylen, och analysera kostnader för de olika fordon som kan uppfylla kraven som ni ställer i er verksamhet. 

I det här materialet ges vägledning kring vid vilka förutsättningar olika förnybara alternativ faller bäst ut ekonomiskt och vilka faktorer som påverkar totalkostnadskalkylen mest. Materialet utgår ifrån personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar.

Observera att materialet togs fram i maj 2022 när bonus malus-systemet fortfarande gällde för personbilar och lätta lastbilar.