Transporter i östra mellansverige 2018

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny statistikrapport som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2018 var andelen förnybart drivmedel 38 procent, i topp ligger Sala kommun med 56 procent förnybart.

Förnybart drivmedel per organisation

Total drivmedelsanvändning i deltagarorganisationera samt fördelningen av fordon.

mil privat bil