Utbud & efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen

Rapporten presenterar uppdaterade prognoser för utbud & efterfrågan på biogas som fordonsbränsle fram till 2020, länsvis och för hela Biogas Östs region.