Utbud och Efterfrågan på Fordonsgas i Biogas Öst Regionen

I denna utredning kartläggs den nuvarande produktionen, efterfrågan och distributionen av biogas som fordonsbränsle i Biogas Öst regionen. Utredningen ger även prognoser om framtida produktion, distribution och efterfrågan fram till och med år 2020.